I Assises franco-polonaises de droit

Premières Assises franco-polonasises de droit plakat

Pierwsze spotkanie Assises franco-polonaises de droit

Zainicjowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Uniwersytetu Haute - Alsace, partnera merytorycznego, odbyło się w Paryżu, dzięki organizacji i gościnności Polskiej Akademii Nauk (Stacja PAN w Paryżu).

prof. Anna Musiała
prof. Przemysław Czapliński
prof. Eugeniusz Smolar
prof. Andrzej Leder
prof. Maciej Forycki
prof. Emmanuel Dockes

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.