Seminarios: Quo vadis human work 2022-2023

Coralie PEREZ jest ekonomistką, badaczką na Uniwersytecie Paryskim 1 Panthéon-Sorbonne. Jest członkiem Centrum Ekonomicznego Sorbony (Cnrs-Univ de Paris 1).

Resumé

Podlegając ilościowym celom, sztywnym procedurom i częstym reorganizacjom, pracownicy często uważają, że ich praca traci sens. Jak reagują na te trudności? Czy chcą wyjechać w poszukiwaniu lepszej pracy? Jaki jest związek między zmianą znaczenia (sensu) pracy a absencją chorobową? W pracy napisanej wspólnie z Thomasem Coutrot’em “Nadanie sensu pracy” jak podaje Coralie Perez, proponujemy oryginalne zdefiniowanie sensu pracy w odniesieniu do psychodynamiki pracy. Nasze wyniki, oparte na analizie panelu powszechnego badania warunków pracy z lat 2013-2016, potwierdzają zainteresowanie uwzględnianiem sensu pracy (i warunków jej wykonywania) dla zrozumienia zachowań pracowników (mobilność, absencja) i dalej, aby pomyśleć o sposobach emancypacji “przez” i “w” pracy.  Link do spotkania

                  prof.  Marie-Anne Dujarier

 Marie-Anne DUJARIER jest socjologiem, profesorem na Uniwersytecie Paris Cité, w Instytucie Nauk Humanistycznych, Wiedzy i Społeczeństwa (IHSS), gdzie jest odpowiedzialna za studia magisterskie z socjologii klinicznej i psychosocjologii. Jest pracownikiem naukowym Laboratorium Zmian Społecznych i Politycznych (LCSP) oraz związana z LISE (CNAAM/ CNRS.

                  prof.  Tomasz Schramm

Tomasz Schramm - emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Historyczny). Jego zainteresowania badawcze to: historia polityczna XIX i XX wieku (w szczególności stosunki francusko-polskie), historia Europy. Od 2016 przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego 23ego Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych (Poznań 2022). W latach 2012-2020 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Współczesnej Europy od 2000 do 2022, członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Historycznego od roku 2004, Doktor honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Kielce), Komendant Orderu Polonia Restituta i Kawaler Orderu Zasługi, Kawaler Orderu Palm Akademickich (odznaczenie francuskie). Konsul Honorowy Republiki Francuskiej w Poznaniu w latach 2006-2019.


 

                  prof.  Jérôme Gautié

 Profesor de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne desde 2005, profesor del Instituto de Administración Económica y Social (parte de la Facultad de Derecho de la Sorbona); investigador del Centro de Economía de la Sorbona; responsable del Máster 2: Anticipación y Gestión del Empleo y las Competencias (AGEC) así como del Máster 2: "Administración Económica y Social". Líneas de investigación: Economía del trabajo, relaciones profesionales y política de empleo, Epistemología e historia del pensamiento económico, Historia económica y social del trabajo, desempleo, salarios. Responsable del programa científico "Economía Política" en el Centro Económico de la Sorbona.prof. David Cayla: Le néolibéralisme est-il en déclin? (plakat)
prof. David Cayla foto

                  prof.  David Cayla

David Cayla es profesor - investigador (en la Universidad de Angers), miembro de Granem y decano asociado de educación en la Facultad de Derecho, Economía y Gestión. Involucrado en la economía abierta a otras ciencias sociales, es miembro del grupo: Les économistes atterrés.

Las últimas publicaciones de David CAYLA:

    •    Revues scientifiques à comité de lecture:
"How the Digital Economy Challenges the Neoliberal Agenda: Lessons from the Antitrust Policies", Journal of Economic Issues, juin 2022, Vol. 56, No 2, pp. 546-543.
"The Rise of Populist Movements in Europe: A Response to European Ordoliberalism?", Journal of Economic Issues, Juin 2019, Vol 53, No 2, pp. 355-362 (HCERES B).

    •    Ouvrages en français:
Déclin et chute du néolibéralisme, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve, oct. 2022, 288 p.
Populisme et néolibéralisme, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve, oct. 2020, 304 p.

    •    Ouvrages en anglais:
The Decline and Fall of Neoliberalism : Rebuilding the economy in an Age of crisis, Routledge, Londres, New York, 2023 (à paraître).
Populism and neoliberalism, Routledge, Londres, New York, mars 2021, 190 p.

    •    Chapitres d'ouvrages:
"Le revenu universel, instrument de l’imaginaire néolibéral", dans G. CHÂTON et M. LONG, Le revenu universel, une utopie pour le XXIe siècle ?, Berger-Levrault, Paris, oct. 2022, pp. 133-147.
"Le 'vivre ensemble' face au projet néolibéral", dans C. Bouriau, A. Moine et M. Rota (dir), Le vivre ensemble saisi par le droit, Pédone, avr. 2021, Paris, pp. 223-238.

Dominique Méda es ex alumna de École Normale Supérieure y de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Actualmente es profesora de sociología en la Univerisité Paris Dauphine-PSL y directora del Instituto de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales. Es autora de numerosos libros sobre trabajo, política económica y social. Entre sus trabajos recientes: "Otro camino es posible. Hacia un modelo socio-ecológico", con Eric Heyer y Pascal Lok; “Manifiesto de Trabajo. Democratizar, Desmercantilizar, Limpiar” con Isabelle Ferreras y Julie Battilana; "¿Deberíamos esperar al crecimiento?", con Florence Jany-Catrice. Dirige una columna fija en Le Monde y su trabajo se publicará el 20 de octubre: "Aquellos fueron los años de Macron, una colección de crónicas de 2018 a 2022".

prof. Dominique Méda: Quo vadis human work? (plakat)
prof. Dominique Méda (foto)

             prof. Dominique Méda

prof. Dominique Méda Le modèle social français est-il-coupable? (slide)

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.