Logo Centrum Badań Zaawansowanych
UAM logo
 

Centrum Badań Zaawansowanych

Człowiek i Społeczeństwo

Centrum Badań Zaawansowanych Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jednostka podejmująca interdyscyplinarne badania, ujmowane z perspektywy prawa, w zakresie najbardziej nurtujących człowieka i społeczeństwo tematów – badania łączące m.in. przedstawicieli zwłaszcza socjologii, filozofii, psychologii. 


Istotna więź człowieka ze społeczeństwem wyraża się poprzez pracę. Toteż zagadnienia pracy, 

w naturalny sposób, scharakteryzują w dużej mierze, aktywność Centrum. Centrum stawia sobie za cel nie tylko interdyscyplinarne,
ale i międzynarodowe podejście.

Le développement de sciences humaines attentive à l’infinie diversité des langues et des façons de penser est un enjeu stratégique dans
le contexte de la globalisation, qui tout à la fois déstabilise les sociétés et les oblige à s’ouvrir aux autres. Comprendre ces mouvements de fond est au moins aussi important que la détention de tel ou tel grand équipement de recherche en physique. 

                                                                                                                                                                                                                Alain Supiot

Rozwój nauk humanistycznych uwzględniających nieskończoną różnorodność języków i sposobów myślenia stanowi strategiczne wyzwanie w kontekście globalizacji, która z jednej strony destabilizuje społeczeństwa, a z drugiej zmusza je do otwarcia się na innych. Zrozumienie tych fundamentalnych zmian jest co najmniej tak samo ważne jak pozyskanie cennych narzędzi badawczych w fizyce. 

                                                                                                                                                                                                                Alain Supiot

Comptrasec logo
Université de Strasbourg logo
Institut d'etudes avancées de Nantes logo
Université Haute-Alsace logo
Université de Nantes logo
Epicur European University UAM logo

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.