Wydarzenia 2019-2022

prof. Isabelle Desbarats: Prawo pracy a prawo ochrony środowiska we Francji. CBZ 1.07.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Nicolas Moizard: "Negocjowane" prawo pracy - przykład francuski. CBZ 21.06.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Maud Rivolier: Wspólnota zakładu pracy w prawie francuskim. CBZ 14.06.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Nicolas Moizard: "Negocjowane" prawo pracy - przykład francuski. CBZ 21.06.2022 poster

Serdecznie zapraszam na wykład 

Prof. Nicole Maggi-Germain, pt. “Osobiste konta aktywności”,

który zostanie wygłoszony w języku angielskim,

26 kwietnia 2022 r., w Domu Bretanii, w Poznaniu, o godz. 11.00.


Prof. Nicole Maggi-Germain

jest profesorem w Instytucie Nauk Społecznych o Pracy,

na Uniwersytecie Paris 1, Panthéon-Sorbonne.


CV prof. Nicole Maggi-Germain


Anna Musiała

prof. Nicolas Moizard: "Negocjowane" prawo pracy - przykład francuski. CBZ 21.06.2022 link do prezentacji

Resumé de Madame La Professeur Nicole Magii-Germain:

Toute l’originalité - et sans doute son ambiguïté - du compte personnel d'activité est de reconnaître l’existence de droits attachés à la personne et de les rassembler dans un « compte ». Des droits acquis sous différents statuts juridiques pourraient ainsi se combiner, grâce à un système de points, afin d’ouvrir de nouveaux droits (action de formation, aides à la garde d’enfants, aides à la création d’entreprise, validation de droits à la retraite, temps libéré…). Il est essentiel, afin de ne pas limiter le CPA à un dispositif individuel de gestion de droits sociaux favorisant une flexisécurité, de l'adosser à des mécanismes garantissant différents niveaux de solidarité œuvrant à la construction d’un statut social.

The originality - and undoubtedly the ambiguity - of the personal activity account is to recognize the existence of rights attached to the individual and to bring them together in an "account". Rights acquired under different legal statuses could thus be combined, thanks to a points system, in order to open up new rights (training, childcare assistance, assistance in setting up a business, retirement rights, time off work, etc.). It is essential, in order not to limit the CPA to an individual management system of social rights promoting flexisecurity, to back it up with mechanisms guaranteeing different levels of solidarity in order to build a social status.

Colloque franco-polonais du droit 2022 CBZ Affiche
Czytaj więcej
dr Hanna Dębska: Między akademią a praktyką prawniczą. Pole ogólnych nauk o prawie w Polsce. CBZ 22.03.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Mitchell Orenstein: Prywatyzacja emerytur: sukces czy porażka? CBZ 16.03.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Małgorzata Jacyno: Menadżeryzm a regres praw społecznych. CBZ 15.03.2022 polster
Czytaj więcej
prof. Loic Lerouge: Ratyfikacja Konwencji MOP nr 190 i jej konsekwencje dla francuskiego systemu prawa pracy. CBZ 8.03.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Kacper Pobłocki: Chamstwo w stosunkach społecznych. CBZ 22.02.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Andrzej Bryk: O kryzysie liberalnych praw człowieka. CBZ 21.02.2022 poster
Czytaj więcej
Ghodsee, Orenstein: Nie! Zapomniane społeczne konsekwencje Reolucji 1989 a polska kultura prawna. CBZ 31.01.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Raphael Dalmasso: Francuski prawo socjalne a standardy międzynarodowe. CBZ 25.01.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Marek Piechowiak: Co wynika z godności? CBZ 20.01.2022 poster
Czytaj więcej
prof. Joanna Jurewicz: Wolność i obowiązek pracy... CBZ 21.12.2021 poster
Czytaj więcej
Czytaj więcej
prof. Tadeusz Gadacz: Myślenie w czasach bezmyślnośći... O kondycji myślenia w polskiej nauce prawa. CBZ 3.12.2021 poster
Czytaj więcej
prof. Marke Piechowiak: Wielość godności. CBZ 25.11.2021 poster
Czytaj więcej
prof. Nicole Maggi-Germain: Prawa człowieka. CBZ 18.11.2021 poster
Czytaj więcej
dr Nelli Sołonko: Praca według Simone Weil: wartość duchowa czy materialna? CBZ 4.11.2021 poster
Czytaj więcej
prof. Joanna Jurewicz: Prawo pracy a humanistyka: o przemiot aktualnego prawa pracy. CBZ 14.10.2021 poster
Czytaj więcej
Trzecie spotkanie Assises plakat

13 Października 2021

zainicjowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Institut d’étudees avancées de Nantes

dr Krzysztof Mączka: Czego się boimy... także i w pracy?: o strachu w dyskursie publicznym. CBZ 7.10.2021 poster
Czytaj więcej
Seminarium Prawo w kulturze plakat

24 Czerwca 2021

o książce prof. Marka Piechowiaka Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

Drugie spotkanie Assises plakat

22 Października 2020

zainicjowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Institut d’étudees avancées de Nantes

Pierwsze spotkanie Assises plakat

8 Października 2019

zainicjowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Uniwersytetu Haute - Alsace

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.