III Assises franco-polonaises de droit

Troisièmes Assises franco-polonaises de droit - CBZ UAM: Seminarium prof. Alain Supiot - Praca nie jest towarem, 13.10.2021 Anna Musiała

Trzecie spotkanie Assises franco-polonaises de droit

zainicjowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Institut d’étudees avancées de Nantes, partnera merytorycznego, z udziałem prof. Alain Supiot,
rozpocznie się 13 października 2021, o godzinie 16.00 w sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM wykładem: “Praca nie jest towarem”, a po nim, 

o godzinie 18.00, odbędzie się debata o: “Dobrym zarządzaniu badaniami naukowymi”, gdzie m.in. poruszony zostanie problem tzw. rynku idei oraz relacji pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi na przykładzie prawa pracy. 

Dokumenty źródłowe: Praca nie jest towarem, Du bon gouvernement de la recherche

Resumé: Praca nie jest towarem, Dobre zarządzanie badaniami

Link do filmu z konferencji prof. Alain Supiot w ramach III Assises franco-polonais de droit

Życie Uniwersyteckie, 18.10.2021: Praca nie jest towarem

 - “resume” spotkania z prof. Alain Supiot

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.