Dyrektor Centrum

prof. Anna Musiała photo

Prof. Anna Musiała - Dyrektor Centrum

Profesor w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie prawo, pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Rządu Republiki Francuskiej w Paryżu w 2006 r. (Université Nanterre X); odbyła także staże naukowe w Bordeaux (Université Montesquieu Bordeaux IV - COMPTRASEC), Genewie (Międzynarodowa Organizacja Pracy), Tokio (Tokyo Daigaku) i mieście Meksyku (Universidad Nacional Autónoma de México). W latach 2014-2015, w ramach Programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyła staż w Collège de France w Katedrze Prof. Alain Supiot (État social et mondialisation: analyse juridique de solidarité). 

Dwukrotna laureatka Programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2011 r. otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca. 

Jej monografia “Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła” została czterokrotnie wyróżniona: Nagrodą im. Anieli Hrabiny Potulickiej, przyznawaną przez Fundację Potulicka przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, Nagrodą Naukową I stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki, a także książka otrzymała wyróżnienie specjalne za najlepszą publikację z zakresu katolickiej nauki społecznej przyznane podczas V Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Warszawie.

Autorka także czterech innych monografii: “Zatrudnienie niepracownicze” (2011), “Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy” (2013), Prawo pracy: czyje? Res publica” (2020) , a także “Prawo podmiotowe w prawie pracy -  a względem “kogo”? Spór o prawny o charakter prawa pracy”, (2022).

Kuratorka cyklu Ogólnopolskich Konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” (od 2016 r.).

Serdecznie zapraszam

Anna Musiała

Le désir de l’immédiateté  et le crise des formes des médiations dans la culture contemporaine: PROGRAMME 

© 2021 CBZ Centrum Badań Zaawansowanych. Wszystkie prawa zastrzeżone.